uk

Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно названі - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів або Послуг, розміщених у відповідному розділі Веб-сайту https://elcommerce.com.ua.

Покупці при придбанні Товарів або Послуг, розміщених на відповідних сторінках https://elcommerce.com.ua, приймають умови цього Договору про наведене нижче.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://elcommerce.com.ua у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ЗАМОВИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару або Послуги від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua та застосування якого є обов'язковим для всіх Покупців, що містять пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua, спрямоване на невизначене коло осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» - ухвалення Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару або Послуги розміщених на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправки Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (програмний продукт, модуль для CMS, програмний комплекс, скрипт,програма для ЕОМ, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua розміщено пропозицію продавця. Деякі Товари надані із закритим вихідним кодом, прив'язані до домену покупця, і вимагають введення ключа. Інформація про прив'язку до Домену вказується на сторінці Товару на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua 

«Послуга» - предмет торгівлі (типова послуга, яку надає Продавець, компенсація витраченого часу Продавця на виконання робіт з технічного завдання (Покупця), про придбання якого на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua розміщено пропозицію продавця.

«Ключ» - ліцензійний ключ є послідовністю з кількох блоків символів. З його допомогою у Товарі, де передбачено таку необхідність, знімаються всі обмеження на користування Покупцем.

«Домен» - це адреса (ім'я) сайту в мережі Інтернет, що складається з набору символів та цифр. Кожне доменне ім'я в Інтернеті є унікальним.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://elcommerce.com.ua та мають намір придбати той чи інший Товар або Послугу.

«Продавець» - СПД Довбенко О.М., розповсюджувач Товару та Послуг за допомогою Веб-сайту https://elcommerce.com.ua .

«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua заявка Покупця на покупку Товарів або Послуг, що адресується продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським чи міжнародним законодавством норми щодо регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Суттєвий недолік Товару» - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://elcommerce.com.ua, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і сплатити за нього гроші.

2.2. Продавець гарантує працездатність Товару, якість наданих Послуг та відсутність будь-яких прав третіх осіб на Товар. Усі Товари, представлені на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua, є інтелектуальною власністю Довбенка Андрія Михайловича, та захищені Міжнародним законодавством про авторське право.

2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

3.1. Продавець зобов'язаний:

  • виконувати умови цього Договору

  • виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;

  • передати Покупцеві Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://elcommerce.com.ua/, оформленого замовлення та умов цього Договору;

  • повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування цього договору.

  3.2. Продавець має право:

   • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

   3.3. Продавець:

    • СПД Довбенко О.М.

     14030, р. Чернігів, вул. Захисників Вітчизни, буд. 9, офіс 413.
     ІПН: 2950719970
     Банківські реквізити:
     26004051414856 у ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»
     МФО 320649

    ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

    4.1. Покупець зобов'язаний:

     • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

     • ознайомитися з інформацією про товар або Послугу, розміщену на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua;

      4.2. Покупець має право:

       • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://elcommerce.com.ua;

       • вимагати від продавця виконання умов цього Договору;

       • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

       ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

       5.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці сайту https://elcommerce.com.ua шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «В кошик», або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів Веб-сайту https://elcommerce.com.ua.

       5.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

       ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

       6.1. Ціна кожного окремого товару або Послуги визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://elcommerce.com.ua. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик.

       6.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

       6.3. Покупець може сплатити замовлення такими способами:

       1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначеного у рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).

       2) Кредитною карткою такого типу: 

        • Visa

        • Visa Electron

        • Mastercard

        • Mastercard Electronic

        • Maestro

        3) будь-яким іншим способом за домовленістю із Продавцем.

        Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема, при сплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://elcommerce.com.ua у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

        УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

        7.1 Покупець отримує Товар за допомогою Інтернет на його електронну пошту. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту https://elcommerce.com.ua.

        7.2. Товар, для якого потрібна генерація Ключа, і який прив'язаний до Домену, відправляється Покупцю протягом 24 годин після надходження оплати.

        УМОВИ БЕЗКОШТОВНОГО ПІДТРИМКИ

        8.1. Продавець здійснює технічну підтримку користувачів програмного забезпечення  власного виробництва. Умови підтримки програмних продуктів варіюються в залежності від версії, варіанта постачання та часу випуску продукту.

        8.2. 
        Безкоштовна технічна підтримка терміном один рік з моменту покупки надається всім покупцям та стосується питань встановлення, реєстрації та активації програмного забезпечення (консультації по телефону та електронній пошті)Цей вид підтримки також стосується консультування користувачів з проблем, що виникають під час роботи з Товарами Продавця.
        Цей вид підтримки не має на увазі:
         - дистанційного навчання роботі з програмним забезпеченням;
         - усунення проблем на сайті/веб-сервері Покупця не пов'язаних з роботою та/або неможливістю використання Товарів Продавця внаслідок технічної несумісності з програмним забезпеченням Покупця;
        -установки та налаштування Товарів Продавця на сайті/веб-сервері Покупця;
        будь-які доопрацювання та зміни в коді Товарів Продавця на вимогу Покупця 

        8.3. Продавець гарантує постачання актуальних версій Товарів  на запит Покупця без обмеження за часом з моменту покупки, у тому випадку, якщо не було внесено зміни до вихідного коду Товарів на прохання Покупця.

        УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

        9.1. Продаж програмної продукції істотно відрізняється за своєю природою від продажу будь-яких інших товарів чи послуг. Через технічні особливості поставки програмних продуктів, повернення придбаних примірників продуктів/рішень неможливе. Це з тим, що з отриманні від Покупця оплати за програмний продукт генерується унікальний ліцензійний ключ для активації облікового примірника продукту/доступу до продукту, який є невід'ємною частиною постачання. З моменту створення вказаного ліцензійного ключа згідно вашого замовлення, або видачі Товару під Домен покупця Товар вважається використаним, що унеможливлює його повернення. Ми сподіваємося на розуміння і просимо вас уважно ознайомитись із продуктами до придбання.

        9.2. Продавець надає можливість ознайомитись з продуктами, їх характеристиками та функціональними можливостями до придбання Товару. Просимо вас заздалегідь використовувати всі доступні способи для ознайомлення з функціональними можливостями та характеристиками продуктів, оскільки після покупки ми не зможемо зробити повернення коштів.

        Для отримання демо-доступу слід звернутися до служби технічної підтримки Продавця https://support.elcommerce.com.ua

        9.3. Програмні продукти поставляються як є. При цьому, якщо в процесі використання продукту за функціональним призначенням виникають помилки, збої або інші функціональні невідповідності та недоліки, вони усуваються в рамках технічної підтримки. Технічна підтримка Товару надається порядком звернення до служби технічної підтримки https://support.elcommerce.com.ua.

        9.4. Кошти можуть бути повернуті тільки у разі помилкового проведення платежу. Повернення коштів здійснюється за заявою від покупця тим самим платіжним способом, яким було отримано помилково перераховані кошти. Комісія проведення операції з повернення коштів, якщо такі стягуються, проводиться з допомогою покупця.

        ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

        10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

        10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. За суперечками у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

        10.3. Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.

        ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

        11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які справді перебувають поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. 

        До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, збої роботи в мережі Інтернет, спричинені аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки випадковості на море, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

        11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс- обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат чи інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

        11.3. Час, який вимагається Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

        11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

        Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

        ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

        12.1. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://elcommerce.com.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збирання та обробку своїх персональних даних з наступною метою: дані, які стають відомими, будуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://elcommerce.com.ua


        Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право надсилатися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

        12.2. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (при необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

        12.3. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову чи електронну адресу.

        12.4. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації.

        ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

        13.1. Невід'ємною частиною Договору є Ліцензійна угода https://elcommerce.com.ua/content/2-legal-notice

        13.2. Приймаючи умови цього Договору, Покупець автоматично приймає умови Ліцензійної угоди


        24x7 ОНЛАЙН
        ПІДТРИМКА

        Цілодобова робота центру підтримки. Гарантована відповідь на Ваше запитання протягом 24 годин.
         

        СПРОБУЙ, ПОТІМ
        КУПИ!

        Можливість потестувати будь-який модуль перед покупкою на наших тестових майданчиках. Абсолютно безкоштовно.

        ПРОСТА
        УСТАНОВКА

        Легка та проста установка будь-якого модуля, що не вимагає навичок програмування.
          

        ДРУЖЕЛЮБНИЙ
        ІНТЕРФЕЙС

        Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс модулів з інструкціями всередині.